Breaking News : ข่าวด่วน

11 November 2009

Need Want Demand

NEED, WANT, DEMAND คำ 3 คำนี้ต่างกันอย่างไร? ไปค้นไปคว้าแล้วมาแบ่งปันกันนะ แนะนำว่าให้ไปหาจากหนังสือภาษาอังกฤษจะดีกว่า เพราะหนังสือไทยส่วนมากแปลสรุปความมาแล้วเก็บสาระสำคัญไม่หมด เลยทำให้เพี้ยน และเข้าใจผิดเป็นคนละเรื่องในที่สุด

28 comments:

5007611816 said...

Need, Want and Demand are the basic concepts of Marketing. They can be defined in a similar manner.

A Need is basic human requirement like sleep, eating, etc.

On the other hand, Want has proven her attendance. It is a need that is directed towards a specific product or brand.

A Demand is a want that is directed towards a specific object and is backed up by a buying power

http://www.blurtit.com/q985638.html

namwan said...

เอามาจากหนังสือของ kotler ไม่รู้แปลถูกรึเปล่า

need: ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เป็นความต้องการพวกปัจจัยสี่ เช่น ต้องการดื่มน้ำ

want: ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงรูปแบบลงไปอีก เช่น ต้องการดื่มน้ำส้มแฟนต้า

demand: ความต้องการในการซื้อ คือเมื่อต้องการแล้วยังต้องมีกำลังซื้อด้วย

Anonymous said...

cheang said

need นั้นหมายถึงสินค้าและบริการที่มนุษย์มีความต้องการ เป็นความต้องการที่ไม่สามารถขาดได้ ได้แก่
ความต้องการอาหารและน้ำ เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

want นั้นหมายถึงสินค้าและบริการที่ไม่มีความจำเป็นต้องมี แต่เป็นความยากมีหรือคาดหวังว่าจะมี เข่น ต้องการอาหาร แต่ก็ไม่อยากกินสเต็คหรือของหวาน อยากกินพิซซ่ามากกว่า

demand นั้นหมายถึงจำนวนผู้บริโภคที่มีความต้องการจะซื้อสินค้าและบริการนั้น

http://www.mcwdn.org/ECONOMICS/NeedWant.html
http://www.mcwdn.org/ECONOMICS/SupDemand.html

wint said...

1) Need is a necessity without which a person cannot exist. E.g; food, water and etc.

2) Want is something that you decide to get but without which you can survive and exist. E.g; car, cellphone and etc.

3) Demand is a state of mind which drives you towards fulfillment of your need or want.

napasorn 5006610413 said...

Need หมายถึง ความต้องการพื้นฐานหรือความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ของมนุษย์ ซึ่งก็คือปัจจัย 4 อันได้แก่ ยา อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม ไม่ได้เกี่ยวกับความอยากหรือไม่อยาก

Want หมายถึง ความต้องการในด้านของความอยากได้ อยากมี เป็นเรื่องของความรู้สึก ไม่จำเป็นเท่าneed

Demand หมายถึง ความต้องการและความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

nEw_LiFe said...

พงศธร กาญจนะวรนันท์ 5007611741
อันนี้เป็นข้อมูลจากมุมมองของนักการตลาดครับ

ความต้องการ (Needs, Wants, Demands)

ความต้องการระดับ Needs
หมายถึง ความต้องการความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ความต้องการ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่อวนุ่งห่ม เป็นต้น แต่เมื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่มาสนองความต้องการเหล่านี้แล้ว ก็อาจเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งเรียกว่าเป็นความต้องการระดับ Wants

ความต้องการระดับ Wants
หมายถึง ความต้องการความที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่สิ่งที่จะมาสนองความต้องการในระดับนี้ จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการที่เป็นการ อยากได้ มากกว่า จำเป็น เช่น ชื่อเสียง เงินทอง บ้าน รถ สิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นต้น

ความต้องการระดับ อุปสงค์ Demands
หมายถึง ความต้องการอีกระดับหนึ่ง เป็นความต้องการซื้อ นั่นเอง ซึ่งไม่ได้หมายถึงความต้องการในระดับ Wants แต่เป็นความต้องการที่มีอำนาจซื้อ (Purchasing Power) กำกับอยู่ด้วย กล่าวคือ ผู้บริโภคจะต้องมีเงินเพียงพอ และต้องมีความเต็มใจ (Ability and Willingness to pay) ที่จะจ่ายซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้ด้วย ซึ่งความต้องการในระดับอุปสงค์นี้ จะก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้ากันขึ้นได้ และความต้องการในระดับอุปสงค์นี้ เป็นความต้องการที่ นักเศรษฐศาสตร์ และนักการตลาดสนใจ

เครดิต :http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO16.htm

รณยุทธ์ said...

Need is defined as an object or necessity for survival such as food, shelter and life saving medicines or water.
I want is a desire for things above and beyond what is needed.
a demand is a forceful request for either a needed or wanted item.
many times demands are made from wanted items being confused as Needed items.

Credit : http://www.blurtit.com/q985638.html

Anonymous said...

ความต้องการระดับ Needs

ความต้องการของมนุษย์ในระดับนี้นั้น หมายถึง ความต้องการความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ความต้องการ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่อวนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ การดำเนินชีวิตอาจสิ้นสุดลง หรือเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด

ความต้องการระดับ Wants

ความต้องการของมนุษย์ในระดับนี้นั้น หมายถึง ความต้องการความที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่สิ่งที่จะมาสนองความต้องการในระดับนี้ จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการที่เป็นการ อยากได้ มากกว่า จำเป็น เช่น ชื่อเสียง เงินทอง บ้าน รถ สิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ก็ไม่เป็นไรดังนั้น มนุษย์บางกลุ่มจึงต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้ ทำให้ความต้องการในระดับนี้เปลี่ยนแปลงได้บ่อยตามปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลแต่ละคน

ความต้องการระดับ อุปสงค์ Demands

ความต้องการในระดับนี้นั้น หมายถึง ความต้องการอีกระดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยความต้องการแล้วยังต้องมีอำนาจซื้อหนุนหลัง และเจ้าของความต้องการนั้นมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงิน หรือกล่าวอีนัยหนึ่งก็คือ ความต้องการซื้อ นั่นเอง ซึ่งไม่ได้หมายถึงความต้องการในระดับ Wants แต่เป็นความต้องการที่มีอำนาจซื้อ (Purchasing Power) กำกับอยู่ด้วย กล่าวคือ ผู้บริโภคจะต้องมีเงินเพียงพอ และต้องมีความเต็มใจ (Ability and Willingness to pay) ที่จะจ่ายซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้ด้วย


pichaya pinnikorn
5007610214

Anonymous said...

cheang คือ นายมณเฑียร พึ่งพระรัตนตรัย
เลขทเบียน 5007611410
need นั้นหมายถึงสินค้าและบริการที่มนุษย์มีความต้องการ เป็นความต้องการที่ไม่สามารถขาดได้ ได้แก่
ความต้องการอาหารและน้ำ เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

want นั้นหมายถึงสินค้าและบริการที่ไม่มีความจำเป็นต้องมี แต่เป็นความยากมีหรือคาดหวังว่าจะมี เข่น ต้องการอาหาร แต่ก็ไม่อยากกินสเต็คหรือของหวาน อยากกินพิซซ่ามากกว่า

demand นั้นหมายถึงจำนวนผู้บริโภคที่มีความต้องการจะซื้อสินค้าและบริการนั้น

http://www.mcwdn.org/ECONOMICS/NeedWant.html
http://www.mcwdn.org/ECONOMICS/SupDemand.html
ปล.ส่งใหม่อีกครั้งลืมใส่เลขทะเบียนครับ

Anonymous said...

ความต้องการระดับ Needs

ความต้องการของมนุษย์ในระดับนี้นั้น หมายถึง ความต้องการความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ความต้องการ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่อวนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ การดำเนินชีวิตอาจจบลง หรือเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด


ความต้องการระดับ Wants

ความต้องการของมนุษย์ในระดับนี้นั้น หมายถึง ความต้องการความที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่สิ่งที่จะมาสนองความต้องการในระดับนี้ จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการที่เป็นการ อยากได้ มากกว่า จำเป็น เช่น ชื่อเสียง เงินทอง บ้าน รถ สิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ก็ไม่เป็นไร ทำให้ความต้องการในระดับนี้เปลี่ยนแปลงได้บ่อยตามปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลแต่ละคน


ความต้องการระดับ อุปสงค์ Demands

ความต้องการในระดับนี้นั้น หมายถึง ความต้องการอีกระดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยความต้องการแล้วยังต้องมีอำนาจซื้อหนุนหลัง และเจ้าของความต้องการนั้นมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงิน หรือกล่าวอีนัยหนึ่งก็คือ ความต้องการซื้อ นั่นเอง เป็นความต้องการที่มีอำนาจซื้อ (Purchasing Power) กำกับอยู่ด้วย กล่าวคือ ผู้บริโภคจะต้องมีเงินเพียงพอ และต้องมีความเต็มใจ (Ability and Willingness to pay) ที่จะจ่ายซื้อสินค้าและบริการนั้นๆได้ด้วย ซึ่งความต้องการในระดับอุปสงค์นี้ จะก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้ากันขึ้นได้


pichaya pinnikorn
5007610214

ดร.ปุ๋ย said...

everyone misunderstands the need concept, so you all suppose to put more effort for getting the right meaning of 'need'. it's not a basic human requirement ja.

Anonymous said...

นางสาว วิภาวี วงศ์สิริศักดิ์ 5007610289

Need คือความจำเป็น หมายถึง สัญชาตญาณ หรือความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่กระตุ้น ให้บุคคลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความหิว ความกระหาย ความจำเป็นในปัจจัย4

Want ความต้องการ หมายถึง ความจำเป็นหรือ need ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายในทางเลือกของผู้บริโภค

Anonymous said...

ปรินทิตา รักศิลปกิจ 5007610917

A need is something you have to do, breath or drink for example.

A want is something you would like to have, a new TV or computer for example.

A demand is something you tell someone else they must do, the US telling Iran to stop its nuclear power quest for example.

P.S.หนูเพิ่งขออาจารย์เพิ่มเป็นกรณีพิเศษวันนี้อ่าค่ะ
อาจยังไม่มีชื่อในใบรายชื่อนะคะ ^^

ขอบคุณค่ะ

Anonymous said...

ความต้องการระดับ Needs หมายถึงความต้องการที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่น ความต้องการอาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ การดำเนินชีวิตอาจสิ้นสุดลง หรือเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด แต่เมื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่มาสนองความต้องการเหล่านี้แล้วก็อาจเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งเรียกว่าเป็นความต้องการระดับ wants
ความต้องการระดับ wants หมายถึงความต้องการความที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่สิ่งที่จะมาสนองความต้องการในระดับนี้ จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการที่เป็นการอยากได้มากกว่าจำเป็น เป็นความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงกว่าความจำเป็น และเป็นความต้องการส่วนเกินจากความต้องการพื้นฐาน เช่น ชื่อเสียง เงินทอง บ้าน รถ สิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นต้น เป็นความปราถนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากความจำเป็นสิ่งต่างๆเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมให้เกิดความสุขกับจิตใจตนเอง ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ก็ไม่เป็นไรดังนั้น มนุษย์บางกลุ่มจึงต้องดิ้นร้นเพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้ ทำให้ความต้องการในระดับนี้เปลี่ยนแปลงได้บ่อยตามปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลแต่ละคน
ความต้องการระดับอุปสงค์ Demands หมายถึงความต้องการและความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นความต้องการอีกระดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยความต้องการแล้วยังต้องมีอำนาจซื้อหนุนหลัง และเจ้าของความต้องการนั้นมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความต้องการซื้อนั่นเอง ซึ่งไม่ได้หมายถึงความต้องการในระดับwants แต่เป็นความต้องการที่มีอำนาจซื้อ (purchasing power) กำกับอยู่ด้วย กล่าวคือ ผู้บริโภคจะต้องมีเงินเพียงพอ และต้องมีความเต็มใจ (Ability and willingness to pay ) ที่จะจ่ายซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งความต้องการในระดับอุปสงค์นี้จะก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้ากันขึ้นได้ Demand จะมีความสัมพันธ์กับ need และ want อย่างมาก เพราะ Demand จะพัฒนามาจาก need และ want Demand เป็นความต้องการที่ละเอียดอ่อน ผู้ตัดสินใจ จะมีบทบาท และสำคัญที่สุด และก็ขึ้นอยู่กับpower ด้วย ซึ่ง Demand จะเป็นดุลยภาพ การพิจารณาตัดสินใจของผู้บริโภคจริงๆ
พฤติกรรมการบริโภคของคนจะเปลี่ยนจาก Need เป็น Want จาก Want เป็น Demand ซึ่งสามตัวนี้มีความแตกต่างกัน คือ Need เป็นความจำเป็นสำหรับผู้บริโภค เช่น ทุกคน Need อาหาร แต่เวลาหิว บางคน Want แฮมเบอเกอร์ บางคน Want พิซซ่า หรืออาหารจีน แต่การที่จะกินอาหารจีน บางคนอาจจะไปกินตามเหลาทั่วไป แต่บางคนอาจจะไปกินตามภัตตาคารชั้นหรู อันนี้ขึ้นอยู่กับ Demand ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเพราะแสดงถึง Purchasing Power

สิริธร โชติศิริคุณวัฒน์ 5005680318

Anonymous said...

ความต้องการระดับ Needs หมายถึงความต้องการที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่น ความต้องการอาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ การดำเนินชีวิตอาจสิ้นสุดลง หรือเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด แต่เมื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่มาสนองความต้องการเหล่านี้แล้วก็อาจเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งเรียกว่าเป็นความต้องการระดับ want
ความต้องการระดับ wants หมายถึงความต้องการความที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่สิ่งที่จะมาสนองความต้องการในระดับนี้ จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการที่เป็นการอยากได้มากกว่าจำเป็น เป็นความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงกว่าความจำเป็น และเป็นความต้องการส่วนเกินจากความต้องการพื้นฐาน เช่น ชื่อเสียง เงินทอง บ้าน รถ สิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นต้น เป็นความปราถนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากความจำเป็นสิ่งต่างๆเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมให้เกิดความสุขกับจิตใจตนเอง ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามนุษย์ขาดสิ่งที่จะมาสนองความต้องการระดับนี้ก็ไม่เป็นไรดังนั้น มนุษย์บางกลุ่มจึงต้องดิ้นร้นเพื่อตอบสนองความต้องการระดับนี้ ทำให้ความต้องการในระดับนี้เปลี่ยนแปลงได้บ่อยตามปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลแต่ละคน
ความต้องการระดับอุปสงค์ Demands หมายถึงความต้องการและความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นความต้องการอีกระดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยความต้องการแล้วยังต้องมีอำนาจซื้อหนุนหลัง และเจ้าของความต้องการนั้นมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความต้องการซื้อนั่นเอง ซึ่งไม่ได้หมายถึงความต้องการในระดับwants แต่เป็นความต้องการที่มีอำนาจซื้อ (purchasing power) กำกับอยู่ด้วย กล่าวคือ ผู้บริโภคจะต้องมีเงินเพียงพอ และต้องมีความเต็มใจ (Ability and willingness to pay ) ที่จะจ่ายซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งความต้องการในระดับอุปสงค์นี้จะก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้ากันขึ้นได้ Demand จะมีความสัมพันธ์กับ need และ want อย่างมาก เพราะ Demand จะพัฒนามาจาก need และ want Demand เป็นความต้องการที่ละเอียดอ่อน ผู้ตัดสินใจ จะมีบทบาท และสำคัญที่สุด และก็ขึ้นอยู่กับpower ด้วย ซึ่ง Demand จะเป็นดุลยภาพ การพิจารณาตัดสินใจของผู้บริโภคจริงๆ
พฤติกรรมการบริโภคของคนจะเปลี่ยนจาก Need เป็น Want จาก Want เป็น Demand ซึ่งสามตัวนี้มีความแตกต่างกัน คือ Need เป็นความจำเป็นสำหรับผู้บริโภค เช่น ทุกคน Need อาหาร แต่เวลาหิว บางคน Want แฮมเบอเกอร์ บางคน Want พิซซ่า หรืออาหารจีน แต่การที่จะกินอาหารจีน บางคนอาจจะไปกินตามเหลาทั่วไป แต่บางคนอาจจะไปกินตามภัตตาคารชั้นหรู อันนี้ขึ้นอยู่กับ Demand ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเพราะแสดงถึง Purchasing Power

น.ส. สิริธร โชติศิริคุณวัฒน์ 5005680318

CHAOMUANG WEJ said...

Needs, wants, demands
- Needs (ความจำเป็น)
เป็นอำนาจพื้นฐานที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อมาตอบสนองในสิ่งที่ขาดหายไป แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
Physical needs คือ ความต้องการทางร่างกาย เช่น ปัจจัย 4 (อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษาโรค) ความอบอุ่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
Social needs คือ ความต้องการทางสังคม เช่น การยอมรับ ความรักจากคนรอบข้าง
Individual needs คือ ความต้องการส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างกัน เช่น ความต้องการศึกษาหาความรู้ การแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง

- Wants (ความต้องการ)
คือ สิ่งที่สามารถตอบสนอง Need ได้ ซึ่งความต้องการของคนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม สังคม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล
Demands (ความต้องการซื้อ)
เป็น ความต้องการในรูปของอำนาจในการซื้อ เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด แต่มีเงินจำกัด เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสามารถตอบสนองหรือ สร้างความพึงพอใจสูงสุด


ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=401151


เชาวน์เมือง เวชกามา 4905680510

namwan5007611642 said...

ตอบใหม่ค่ะ
เอาที่เขียนไว้ในหนงสือของ Kotler ก่อนนะคะ

Needs are the basic human requirements. People need air, food, water, clothing, and shelter to survive. People also have strong needs for recreation, education, and entertainment.

These needs become
wants when they are directed to specific objects that might satisfy the need. A consumer in the United States need foods but may want a hamburger, French fries, and a soft drink. A person in Mauritius needs food but may want a mango, rice, lentils, and beans. Wants are shaped by one’s society.

Demands are wants for specific products backed by an ability to pay. Many people want a Mercedes; only a few are willing and able to buy one. Companies must measure not only how many people want their product, but also how many would actually be willing and able to buy it.

นอกจากนี้ยังมีส่วนที่บอกว่า

"Marketer do not create needs: Need preexist marketers.Marketers,along with the societal factors, influence wants."

แปลรวมๆ แล้ว "need" น่าจะเป็นความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต เป็นความต้องการที่มนุษย์แต่ละคนมีอยู่แล้วโดยไม่ได้ถูกชี้นำ และใครก็มาชี้นำเราไม่ได้ บางทีเราเองก็อาจไม่รู้ตัวว่าเรามี need บางอย่างอยู่ เช่น
เวลาที่เราต้องการซื้อรถเบนซ์ needของเราก็คือการแสดงสถานะทางสังคม แต่นักการตลาดมีหน้าที่ชี้นำให้เราตอบสนองด้วยสินค้าชนิดนี้(เป็น want /หรือเป็น demand เมื่อเรามีกำลังที่จะซื้อด้วย)>> แต่ทั้งหมดเราอาจรู้เพียงแค่ว่าเราต้องการซื้อรถคันนี้ โดยไม่รู้ถึง need ที่แฝงอยู่เลย

Lalita5007610701 said...

need คือ ความต้องการสำหรับการดำรงชีวิตที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน โดยไม่ได้ถูกชี้นำจากใคร อาจเป็นความต้องการพื้นฐานของร่างกาย หรือ ทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความสะดวกสบาย การแสดงสถานะ

want คือ ความต้องการที่ถูก shape โดยสังคม เป็นความต้องการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง need จะมีความมุ่งหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไป และถูกชี้นำได้ เช่น คนมี needที่จะตอบสนองความหิวเหมือนกัน แต่มีwantไม่เหมือนกัน บางคนอาจต้องการ แฮมเบอร์เกอร์ บางคนต้องการมะม่วง

demand หรือ อุปสงค์ คือความต้องการที่มีพื้นฐานมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภค เป็นความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงต่อตัวสินค้านั้น
พูดง่ายๆ คือ demand = ผู้บริโภคต้องการ และ สามารถซื้อสินค้าได้

Aiim 5007611048 said...

นางสาวอักษราภัค องค์เอี่ยม
5007611048

1) Need is a necessity without which a person cannot exist. E.g; food, water and etc.

2) Want is something that you decide to get but without which you can survive and exist. E.g; car, cellphone and etc.

3) Demand is a state of mind which drives you towards fulfillment of your need or want

Credit : http://www.blurtit.com/q985638.html

แปลค่ะ
1) Need คือ ความจำเป็นที่บุคคลขาดไม่ได้ เช่น อาหาร , น้ำ

2) Want คือ ความต้องการในสิ่งที่ปรารถนา แต่ถ้าไม่มีก็สามารถมีชีวืตอยู่ได้ เช่น รถยนต์ , โทรศัพท์

3) Denand คือ กระบวนการทางจิตใจที่ขับเคลื่อนไปสู่การตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการ


แร้วก้ออีกอันนึงมาจาก Wikipedia ค่ะ

1) A need is something that is necessary for humans to live a healthy life. Needs are distinguished from wants because a deficiency would cause a clear negative outcome, such as dysfunction or death. Needs can be objective and physical, such as food and water, or they can be subjective and psychological, such as the need for self-esteem. On a societal level, needs are sometimes controversial, such as the need for a nationalized health care system. Understanding needs and wants is an issue in the fields of politics, social science, and philosophy.

2) In economics, a want is something that is desired. It is said that people have unlimited wants, but limited resources. Each person has wants. You might want a laptop while your best friend may want a desktop computer. Thus, people cannot have everything they want and must look for the best alternatives which they can afford.

Wants are often distinguished from needs. A need is something that is necessary for survival (such as food and shelter), whereas a want is simply something that a person would like to have. Some economists have rejected this distinction and maintain that all of these are simply wants, with varying levels of importance. By this viewpoint, wants and needs can be understood as examples of the overall concept of demand.

3) In economics, demand is the desire to own anything and the ability to pay for it and willigness to pay[1] (see also supply and demand). The term demand signifies the ability or the willingness to buy a particular commodity at a given point of time. Demand is also defined elsewhere as a measure of preferences that is weighted by income[citation needed].

Economists record demand on a demand schedule and plot it on a graph as an inverse (downward sloping) demand curve. The inverse curve reflects the relationship between price and demand: as price decreases, demand increases. The demand curve is equal to the marginal utility (benefit) curve. If there are no externalities, the demand curve is also equal to the social utility (benefit) curve.

Credit : http://en.wikipedia.org/

ไม่รู้ว่าถูกหรือป่าวค่ะ?

ดร.ปุ๋ย said...

dear student,
1.any reference from social media dones't accept in academic aspect.
2.pls translate english into thai na ja.

sine 5007610016 said...

อาจารย์คะ หนูเอามาจาก Dict นะคะ
http://www.brainyquote.com/words/ne/need193566.html
http://www.yourdictionary.com/need
Need = A state that requires supply or relief; pressing occasion for something; necessity; urgent want.
= necessity or obligation created by some situation
ความหมายคล้ายๆกัน คะ คือ สถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องการการบรรเทา หรือการปลดปล่อย

http://www.brainyquote.com/words/wa/want238418.html
Want = The state of not having; the condition of being without anything; absence or scarcity of what is needed or desired; deficiency; lack; as, a want of power or knowledge for any purpose; want of food and clothing.
แปลว่า สถภาพที่ไม่มีหรือ ปราศจากบางสิ่ง ขาดอะไรที่ต้องการ

Demand = to ask for with proper authority; claim as a right: He demanded payment of the debt.

WARANYA TANPATTANASIRIKUL
5007610016

chonlada said...

1) Need is a necessity without which a person cannot exist. E.g; food, water and etc.

2) Want is something that u decide to get but without which u can survive and exist. E.g; car, cellphone and etc.

3) Demand is a state of mind which drives u towards fulfillment of ur need or want.ชลลดา วชิโรปถัมภ์ 5007611097

chonlada said...

หนูเพิ่งเห็นว่าซ้ำกับคนข้างบน แต่อันที่เม้นไปคือหนูคิดแบบนั้นอ่ะค่ะ

อีกรอบละกัน อันนี้เป็นภาษไทยค่ะ


คำแรก "need" เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเรา ความต้องการชนิดนี้ อาจจะไม่เต็มใจ, ไม่ชอบ แต่ต้องได้ เพราะมีความจำเป็น มาก เช่น คนเราบางครั้งก็ไม่ชอบกินข้าว ไม่ชอบกินยา แต่ต้องกิน เพราะถ้าไม่กิน จะทำไห้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ถึงกับเป็นอันตรายต่อชีวิต ก็ได้

คำที่สอง "want" มีความหมายคล้ายๆกับ "need" แต่ต่างกันที่ want เป็นการพัฒนามาจาก need want เป็นความต้องการของเจ้าตัวเอง ที่มีการปรุงแต่งด้วย เพื่อไห้เกิดภาพที่ชัดเจน แต่ want จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทุกอย่างที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับ power ของแต่ละคน ว่าสามารถทำได้ตามความต้องการได้หรือไม่

ส่วน Demand เป็นความต้องการอีกมิติหนึ่ง ที่เรามักจะได้ยินควบคู่กับ Supply ซึ่งหมายถึง ความต้องการขาย จำหน่ายออก

สำหรับ Demand จะมีความสัมพันธ์กับ need และ want อย่างมาก เพราะ Demand จะพัฒนามาจาก need และ want Demand เป็น ความต้องการที่ละเอียดอ่อน ผู้ตัดสินใจ จะมีบทบาท และสำคัญที่สุด และก็ขึ้นอยู่กับ power ด้วย ซึ่ง Demand จะเป็นดุลยภาพ การพิจารณาตัดสินใจของผู้บริโภคจริงๆ

Anonymous said...

ศุภรานันท์ สมบูรณ์เจริญชัย 5007611378
Needs (ความจำเป็น)
เป็นอำนาจพื้นฐานที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อมาตอบสนอง
ในสิ่งที่ขาดหายไป แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
(1) Physical needs คือ ความต้องการทางร่างกาย เช่น ปัจจัย 4 (อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษาโรค) ความอบอุ่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) Social needs คือ ความต้องการทางสังคม เช่น การยอมรับ ความรักจากคนรอบข้าง
(3) Individual needs คือ ความต้องการส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างกัน เช่นความต้องการศึกษา
หาความรู้ การแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง
Wants (ความต้องการ)
คือ สิ่งที่สามารถตอบสนอง Need ได้ ซึ่งความต้องการของคนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม สังคม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล


Demands (ความต้องการซื้อ)
เป็นความต้องการในรูปของอำนาจในการซื้อ เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด แต่มีเงินจำกัด เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสามารถตอบสนองหรือสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Anonymous said...

Need ความต้องการที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ปัจจัย4

want ความต้องการที่ไม่ได้เกิดจากความจำเป็น เป็นความปราถนา อยากได้ใคร่มีของมนุษย์

demand ความต้องการที่จะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งโดยที่มีความสามารถที่จะซื้อสินค้านั้นได้

wanwisa Chomprasert
5007611501

Anonymous said...

Human needs are states of felt deprivation. They include basic physical needs for food, clothing, warmth, and safety; social needs for belonging and affecting; and individual needs for individual needs for knowledge and self-expression. These needs are a basic part of human make-up.

Wants are the form of human needs take as they are shaped by culture and individual personality. Wants are shaped by one's society and are described in the term of objects that will satisfy needs. When backed by buying power, wants become demands. Given their wants and resources, people demand products with benefits that add up to the most value and satisfaction.

4907610341

http://books.google.com.au/books?id=4Dm
FPriyxEEC&pg=RA1-PA33&lpg=RA1-PA33&
dq=definition+needs+want+demand+phillip+
kotler&source=bl&ots=SQodyu9yNd&sig=
MgieAkKGgayLE1XWpAgMR9LMj8A&hl=th
&ei=AXMWS4OTM86IkAXfvOz8Bg&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CD
cQ6AEwCQ#v=onepage&q=&f=true

4907611406 said...

Need:ความต้องการในปัจจัยพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เพียงปัจจัย 4 เท่านั้น

Want: ความต้องการที่มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน

Demand: ความต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ พร้อมทั้งมีความสามารถในการได้เป็นเจ้าของ

เช่น
Need>Want>Demand
รถ>รถสปอร์ต 2ที่นั่ง>HONDA
น้ำ>น้ำแร่>น้ำก็อก น้ำประปา

Free Antivirus Download said...

i can't understand about this blog. free antivirus download